Uyarının sonu, çatlatma iğnesi...Nihayet tekrarlayan muayenelerin birinde artık yumurtalıkların uyarısının sona gelindiği anlaşılır. Artık o zamana kadar kullanılan ilaçların görevi bitmiş demektir. 

Bu bölümün son tek bir iğnesi vardır: "Çatlatma iğnesi..."

Çatlatma iğnesi, çok yaygın kullanılan "yanlış" bir isimlendirmedir. Doğrusu "tetikleyici" demektir. İngilizce'deki orijinali olan "triggering" sözcüğünün Türkçe'de karşılığı tam da "tetikleyici"dir. Çünkü aslında bu hormon, yumurtaların belli bir hazırlık ve olgunluk aşamasına gelmesinden sonra, bir tetiğe basılmış gibi, bir olaylar zincirini başlatır.

Fakat, biz yine alışılmış isimle devam edelim ve çatlatma iğnesi diyelim ki, yanlış da olsa karşılıklı anlaşabilelim.

O yüzden, çatlatma iğnesinin saatine uyulması çok önemlidir. Bir kez tetikleme yapıldıktan sonra, doğru zamanda (34- 36 saat sonra) yumurta toplanması şarttır. Daha önce veya daha sonra yumurtaların doğru zamanı ya gelmemiştir, ya da geçmiştir. Tetikleme aşamasında yapılacak bir yanlışlık o güne kadar yumurtalık uyarısı için yapılmış olan tüm emeklerin ve ilaçların boşa gitmesine yol açabilir.


Bunu biliyor muydunuz?

İki çeşit tetikleyici vardır. Birisi klasik çatlatma iğnesi hCG, diğeri agonist tetikleyici. Klasik çatlatma iğnesi yapılmadığı sürece, aşırı yumurtalık uyarısı hastalığını (OHSS) başlayamaz.