Her yumurtanın yanına bir miktar sperm koyup saatler içinde kendi dölleme yeteneği en iyi olan spermin döllemesi beklenebilir. Bu tekniğin adı klasik İVF'tir ve yeteri kadar yumurta varsa ve sperm iyi ise bazı merkezler bu yöntemi de kullanırlar.

Asıl tercih edilen ve neredeyse daima kullanılan yöntem daha sonra kullanıma girmiş ve klasik İVF ile sonuç alınamayan hastalar için de umut olan ICSI yöntemidir. Elde edilen yumurtalardan işlem yapılabilecek kalitede olanlara bir kaç saat sonra mikroinjeksiyon (yani mikroskop altında her yumurta hücresine bir sperm hücresinin injekte edilmesi) yapılır. 


Yanlarına sperm konmuş olan yumurtalar (klasik IVF) ve/veya mikroinjeksiyon işlemi yapılmış olan yumurtalar (ICSI-mikroinjeksiyon) özel ısı ve hava koşulları taşıyan özel dolaplara (inkübatörlere) konur ve OPU gününün işi biter.

Embriyo takibi aşamasına geçilmiş olur...