Göbek Damarının Tek Olması

Göbek damarı iki atardamar ve bir toplar damar olmak üzere toplam üç damardan oluşur. Bazen iki atardamar yerine bir tane atardamar oluşmuş olabilir.

Beraberinde eşlik eden başka bir anomali olup olmadığı muayenede kontrol edilir. Varsa amniyosentez yapılarak bebeğin genetik yapısında bir anomali olup olmadığı araştırılır.

Başka hiç bir anomali bulunamıyorsa bebeğin gelişiminin ve iyilik halinin izlenmesi dışında yapılması gereken ek bir işlem yoktur. Yani normal gebelik takibi...

Göbek atardamarları bebeğin karnına girer girmez idrar torbasının iki yanından geçerek dolaşıma kan taşırlar. Doğumdan sonra ise bu damarlar kuru ve sadece boş kalıntıları kalır. Anne karnındaki muayene sırasında yukarıdaki resimdeki gibi renkli akım kontrol edilecek olursa idrar torbasının bir yanında olan damarın diğer eşinin olmadığı, yani tek umblikal arter olduğu kolayca izlenmektedir. Bebek doğup göbek kordonu kesildikten sonra zaten göbeği kuruyup düşecek üç damarlı olsa ne olur iki damarlı olsa ne olur?