Erken Doğum Dönemi


Zamanından önce doğan bebeklere prematür denir. 34 haftadan önce doğanlar erken prematür, 34-36 haftalar arasında doğanlar geç prematür isimlendirilir.

Aşağıdaki tabloda Amerika Birleşik Devletleri'nde 2005 yılında gerçekleşen doğumların ve bebek ölümlerinin haftalara göre dağılımını incelemenizi arzu ediyorum.


Live births = Canlı Doğumlar, Infant Deaths = Bebek Ölümleri

Örneğin, doğumların % 2'si 32.inci gebelik haftasından önce olmuş. Yüzdelikler küçük ama, 83 binden fazla gebe 32.inci haftadan önce prematür doğum yapmış... 15 binden fazla bebek yine bu haftadan önceki doğumlarda prematürite nedeniyle kaybedilmiş... Bebek ölümlerinin % 54'ü...

Yani, doğumların çok küçük bir oranı çok erken doğum, ama prematüritelerin erken-geç hepsini toplarsanız % 12,6'yı buluyor. Tamam, herkesin yüreği ağzına gelmesin, ama kimse de bu durumdan muaf değil...

"Ben onu bunu bilmem, benim bebeğim aman erken doğmasın!"

Bu sözü yukarıdaki tabloda prematür doğum sütununda yer alan yaklaşık yarım milyon kadın dememiş midir acaba?

Demek ki her erken doğum önlenemiyor.

O zaman erken doğum nedenlerine bakalım, 4 ana neden var:

1. Tıbbî gereklilik nedeniyle yaptırılan erken doğumlar
2. Su kesesi açılmaksızın kendiliğinden başlayan açıklanamayan erken doğum
3. Nedeni bilinemeyen erken su kesesi açılmaları
4. İkiz, üçüz vb. çoğul gebelikler

Bu listede engellenebilecek bir şey var mı?

Bugünkü tıbbi bilgilere göre erken doğum nedenleri çoğu kez altta yatan bir zemin ve durumu ağırlaştıran ikincil etken ile ortaya çıkmaktadır. Altta yatan zemin için örnekler: düşük tehdidi geçirmiş olma, yaşam tarzı ve alışkanlıklar, ırk veya etnik farklılıklar, ağır işlerde çalışma, dişeti hastalıkları, doğum defektleri, gebelikler arası süre, daha önce prematür doğum yapmış olma, enfeksiyon...

Yararları ispatlanamamış tedavi yöntemlerini ve kullanımlarını doktorlar arasındaki mesleki tartışma zeminlerine bırakmak, hastaların kendilerini tedavi etmek için kafalarını çatlatmalarından daha iyidir diye düşünüyorum.


Amerikan Kadın_Doğum Cemiyetinin Prematür Doğumu Önleme Stratejileri:

* Evde rahim kasılmalarını izlemenin veya bakteriyel vajinit taraması yapmanın desteklenmesi yönünde veri yoktur.
* Özgeçmişinde daha önce erken doğum olanlar dışında genel olarak tüm gebelere uygulanacak bir tarama yöntemi yararlı olmamaktadır.
* Rahim ağzı uzunluğunun ultrasonla ölçülmesi ve fetal fibronektin düzeylerinin bakılması prematür doğum riskini belirlemek için kullanışlı olabilir. Fakat, asıl yararları prematür doğum riski az olan hastaları ayırıp, yararları ispatlanamamış olan tedavi yöntemlerinden korunmak konusundadır.Sonuç: büyük ihtimalle gebeliğiniz mutlu sona kadar ulaşacaktır, ancak erken doğumu önlemek de doktorların yapamadıkları arasındadır. Çok becerikli(!) ve bilgili(!) doktorların yüzdelik oranların kesirleri düzeyindeki üstün(!) başarılarına karşılık kullandıkları tedavi yöntemlerinin hiçbir yan etkisi belki de olmayabilir. Ama, benim, en azından şimdilik, erken doğumu engelleyebilecek güvenebildiğim bir tedavi yöntemi yok...