2 A. Normal Cevap Beklenenler


İlk grup normal cevap beklenenler:

Bu grup genellikle 25-30 yaş altında, şişman olmayan, FSH değerleri 10 mIU/ml'nin altında olan, tedavi başlangıcında her iki yumurtalığında toplam 10-20 antral folikülü (yumurta öncüleri) bulunan hastalardır... Uyarı sonucunda bu antral foliküllerin bir kısmı olgun folikül* haline ulaşabileceklerdir.

Bu hastalar yumurtalık uyarısı açısından uygun cevap olasılığı yüksek, dolayısıyla doktorlar açısından da kolay hastalardır. Çünkü, bu grup hastalarda yapılan çalışmalar göstermektedir ki, a ilacı da etkilidir b ilacı da, x yöntemi de etkilidir y yöntemi de, yani öyle de olur böyle de... İster 150 ünite verin, ister 200 ünite bu yumurtalıklar ne az derler, ne çok derler, bir şekilde uygun ayarda cevap oluştururlar...

Ne mutlu bu şanslı hastalara, ne mutlu bu hastaların şanslı doktorlarına...


(*) folikül= içinde yumurtaların geliştiği sıvı dolu küçük kesecikler, ultrasonda yumurtalar değil foliküller izlenir.