3. Yumurta Toplama (OPU)

Dedik ya ister zayıf, ister normal, isterse aşırı cevap grubunda olsun yumurta uyarısı tedavisinin sonunda gelindiğinde bir sonraki aşamaya geçilir, yani yumurta toplamaya...


Gelişmiş olan foliküllerin, yani yumurtalıklardaki içinde yumurta hücrelerinin bulunduğu keseciklerin sıvılarının aspire edilmesine (vakumla emdirilmesine) OPU denir. Yumurta toplama karşılığı olan Oocyt Pick-Up kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş kısaltma bizim günlük Türkçe kullanımımızda da aynen yer almaktadır. İşlem hemen hemen daima, hastanın ağrı duymaması için anestezi altında yapılır.

Bu aşamada hastalarımızın işlem için "aç" gelmesi çok önemlidir. "Oruç gibi aç". Anestezi alınacağı zamandan önceki son 8 saatte hiç bir şey yeyip içmeden... Sigara yok, sakız yok :-)

Bu işlemin sonunda:

Çoğunlukla az ya da çok, yeterli sayıda yumurta elde edilir. Yumurta sayısı çok olursa gebelik adayı çok olacaktır. Ama gebelik olacak olduktan sonra az sayıda, hatta tek bir yumurta bile yeterli olabilir. O nedenle, yumurta toplandığı gün ne çok yumurtası çıkanlar "oldu bu iş" gözüyle aşırı sevinsinler, ne de az yumurtası çıkanlar "olmadı" diye üzülsünler. "Bu aşamayı da geçtik!" denmesi en uygun bakış açısı...

Nadiren foliküller boş çıkabilir. Yani, ultrasonda görülen keseciklerin içi boş çıkabilir. Buna "Empty Follicle Sendromu" denir.  Bu durumda tedavi sonlanmış olur. Bazen çatlatma iğnesinin yanlış uygulanmaları buna neden olmuş olabilir. Neden bulunamamış ise ya tedaviden tümüyle vazgeçme, ya da sonrası için tekrar denenip denenemiyeceği tartışılır.

Olağan dışı bir terslik olmadıysa çıkan yumurtalarla sonraki aşamaya devam...