2. Yumurtlama Uyarısı


Ve başlıyoruz...

Yumurtalık uyarısı için adetin iki veya üçüncü günü tedaviye başlanır. Üç ila beş gün sonra ilk kontrol muayenesi, sonra da iki veya üç günde bir diğer kontroller yapılır. Her kontrolde kan tetkikleri ve ultrason muayeneleri ile ilaç dozlarında değişiklik gerekli olup olmadığı belirlenmeye çalışılır. İlaç dozu ya aynen, ya azaltılarak ya da artırılarak bir sonraki kontrole hasta çağırılır.

Bu tedavi ile amaç yumurtalıkları kontrollü bir şekilde aşırı uyarmaktır, yani controlled ovarian hyperstimulation.

Yumurtalıkları uyarmak için verilecek ilaç protokolleri ve ilaç dozları hastadan hastaya oldukça fazla değişiklik gösterir. Bu nedenle, hastalar doz ayarlaması açısından:

zayıf cevap verebilecekler,
normal cevap verebilecekler ve
aşırı cevap verebilecekler

olarak gruplanırlar ve ona uygun olarak seçilen bir doz ve tedavi protokolü  seçilir.

Birbirinden oldukça farklı hedef ve yöntemlerle sürdürülecek tedaviler için hasta seçimi hakkında ayrıntıları sıradaki bölümlerde açıklamaya çalışacağım. Siz de kendinizin hangi gruba girdiğini anlamaya çalışın lütfen...