Düşük Tehdidi Dönemi

İnsan gebelikleri oldukça verimsizdir. Yumurtaların hepsi döllenebilir özellikte olmadığı gibi, spermlerin hepsinin de dölleme yeteneği tam değildir.

Hadi iyi yumurtalar iyi spermleri buldu diyelim, oluşan gebeliklerin ancak % 30'u doğuma kadar ulaşabilir.

Üstteki resimde vurgulandığı gibi "Gebelik Buzdağı"nın bir görünen bir de görünmeyen kısmı vardır. Kadın bedeninde döllenen her 100 yumurtanın, yani başlayan her 100 gebeliğin 30'u ilk haftada yani anne rahmine daha tutunmadan kaybolur. İkinci bir % 30'luk grup tutunabilir ama tutunmalarından sonraki ilk haftada varlıklarını sürdüremeyip kaybolurlar.

Bu iki grubun toplamı olan % 60'lık bölüm daha adet gecikmesi bile olmadan başlayıp biten gebeliklerdir. Yani buzdağının suyun altındaki kısmı... Bu nedenle adet gecikmesi aşamasına bile gelemedikleri için çoğu kez anne adaylarının gebe kaldıklarından haberleri bile olmaz.

Döllenen yumurtaların yukarıda anlatılan % 60'ı düştükten sonra kalan % 40'ı adet zamanına kadar ulaştığı için adet gecikmesine neden olurlar. Bir başka söyleyişle, gebelik testi yapıp gebe olduğunu anlayan gebeler aslında tüm döllenen yumurtaların (yani başlayan gebeliklerin) % 40'lık şanslı bölümüdür. Buzdağının görünen kısmı... 

Bu % 40'lık bölümün % 10'luk bir grubu varlığını sürdüremez ve düşükle sonuçlanır. En sona kalan % 30'luk bölüm ise doğuma kadar ulaşır. Siz, biz hepimiz doğabildiğimize göre bu gruba kalanlar arasındayız demektir.

Gebe olduğu anlaşılmayan ilk % 60'ı çıkardıktan sonra kalan son % 40'lık grubu, yani buzdağının görünen kısmı, günlük yaşamdaki "gebelikler"dir. Fark edilemeden kaybedilen gebelikleri hiç hesaba almazsak, yukarıdaki paragraf şöyle değişir. "Gebeliklerin % 25'i düşükle sonuçlanır." Doğru, aynen de öyledir.

Bu arada resmin sağ yarısında çok kolay gebe kalabilen çiftler yer almaktadır. Yani fazla seçmeden hemen gebelik oluşturanlar. Dikkat ederseniz, doğan bebek yüzdesi değişmemekle birlikte çok erkan kayıplar azalmakta, sonuç olarak düşükler çok gözlenmektedir. Bu grup tekrarlayan gebelik kayıpları arasında özel bir yeri olan bir gruptur.Niye öyledir? Anlamsız mıdır? Hiç değil...

Düşükler anormal gebelik ürünlerinin ayıklanma mekanizmasıdırlar. Anormal gebeliklerin % 95'i düşüklerle ayıklanır. Bizi asıl korkutan geri kalan % 5'tir. Anormal ama düşmemiş... Sağlıklı gebelikler gibi devam eden... İşte onları tanımak için yaptığımız ultrason muayenelerinin amacı Anomali Taraması'dır.