Dikkat! Bu bölümde yazılan anomalileri okumak
ve incelemek sizleri incitebilir,
korkutabilir.
İsterseniz bu bölümü atlayıp web sitemin diğer bölümlerine geçebilirsiniz.
Yok ben başka yerde de olsa arayıp, bulup, okuyacağım diyorsanız o zaman buyurun...
Zaten ben yazsam da yazmasam da bu hastalıklar yeryüzünden de, internetten de kaybolmayacak.

***

Ağır gelişme anomalileri:
   Kafatası gelişmeyebilir (Akranii).
   Beyin dokusu açıkta kalabilir (Egzensefali).
   Beyin dokusu gelişmeyebilir (Anensefali).

Beyin dokusunun içindeki ayrıntılarda eksiklikler olabilir:
   Sıvı dolu keseciklerin aşırı genişlemesi olabilir (Ventrikülomegali).
   Beyinciğin bir kısmı gelişmeyebilir (Vermis agenezisi).

Kafatası içinde kistik (sıvı dolu) veya solid (katı) tümoral oluşumlar gelişebilir (Araknoid kistler, Dandy-Walker Sendromu, Corpus Callosum Agenezisi, Galen Veni Anevrizması, Megasisterna Magna, Teratom).

Sırttaki kapanamama sorunu nedeniyle beyin sapının sıkışması ve beyinde su toplaması (Arnold-Chiari Malformasyonu).

***

Bu anomalilerin önemli bir kısmı hayatla bağdaşmaz. Yani doğduktan kısa bir süre sonra kaybedilirler. O durumda gebeliğin düşükle sonlandırılması kolay karar verilebilen en kestirme yoldur. Diğerlerinde hastalığın akıbetine ve ağırlığına göre aileye bilgi verilir. Ve ailenin tercihleri yönünde, tabii ki meslek ilke ve etiği çerçevesinde bir yol seçilir.