Bugün laboratuvar ortamında geliştirilen embriyoların besiyerlerinden alınıp, rahim iç boşluğuna nakledilmesi işlemi yapılacak. Yani transfer... Yani, embriyo transferi... Yani ET...

İşlem olarak ağrılı olmadığı için anestezi gerektirmez (nadir durumlar dışında). Onun için de aç olmak gerekmez.

Sadece işlem kolay uygulanabilsin diye, hastanın mesanesinin, yani idrar torbasının biraz dolu olması gerekli olur. Bu amaçla, işlem sırasında biraz idrara sıkışık olmanız beklenir. Bolca su içilerek bu durum sağlanmaya çalışılır. Burada şöyle bir zorluk vardır: 

Bazen, içilmiş su yetersiz olabilir, veya içilmesinden sonra böbreklerden süzülmesi henüz gerçekleşmemiştir. Mesane yeterince dolu değildir. İşlem biraz ertelenebilir. Embriyolar bekletilecek durumda değilse veya laboratuvar randevu listesi çok aksayacaksa, erteleme mümkün değilse, idrar sondası kullanarak mesanenin doldurulması mümkün olabilir.

Bazen de içilen su çok, bekleme süresi uzun olabilir. Bunun sonucu olarak aşırı sıkışma yaşanır ise, işlemin rahat yapılabilmesi için bir miktar idrar yaparak veya sonda ile fazla idrar bir miktar boşaltılarak ET işlemi yine uygun ve rahat koşullarda yapılabilir.

İşlem bittikten sonra artık gündelik yaşamınıza dönebilirsiniz. 

Önerilen ilaçları kullanmaya devam edeceksiniz ama geçmiş olsun. Tüp bebek tedavi süreci bitti...


Bunu biliyor muydunuz?

ET günündeki göreviniz, bugüne kadarkilerden çok farklı. İdrara sıkışmak... Az değil, çok değil, kararında sıkışmak! Bunu önceden bilirseniz, ayarlamayı biraz daha uygun yapabilirsiniz :-)