Gebelik boyunca tek bir kez bebeğin ultrason muayenesi yapılacak olsa en uygun hafta 22.inci haftadır. Daha doğrusu 20-22 haftalar arası... Nedeni anomalilerin anlaşılabilmesi açısında, bebeklerin epeyce büyümüş olmaları bir avantaj. Öte yandan ağır bir anomali görürsek gebeliği sonlandırabilmek için üst sınır olarak kabul edilen 24.üncü hafta üst sınırının geçilmemiş olması...

Yani ne erken ne geç, tam zamanı...

Bu sitenin "Anomaliler" bölümünde en sık görülenlerini basit bir dille anlatmaya çalıştığım anomaliler araştırılır.

Bu muayenede ultrasonla görülebiliecek anomalilerin olup olmadığı saptanır. Doğaldır ki tüm anomaliler ultrasonla görülememektedir. Bu yüzden izlenebilen anomaliler açısından bir standart olmalıdır. Ama, hangi koşullardaki hekimden, hangi ücretle, hangi düzeyde?

Sadece anomalilerle uğraşan perinatoloji uzmanlarının standardında muayeneyi en lüks hastane düzeylerindeki ayrıntılı muayeneyi, yurdum hastanelerinin köle standartlarında çalıştırılan hekimlerinden beklemek insaf ölçülerine sığmaz elbette... Hekimlerin kullandıkları ultrason cihazlarının çözünürlükleri aynı olmadığı için her hekimden aynı düzeyde bir muayene beklemek gerçekçi değildir.

Öte yandan, hekimler de insandır. Kaleciler gibi, hakemler gibi, hakimler gibi, ustalar gibi, öğretmenler gibi... Hâsılı diğer insanlar gibi hatalar ve meslek kazaları yapabilirler. Bu muayenelerde bir anomaliyi görememiş olmaları o anomaliyi oluşturdukları anlamına gelmez. Bebeklerin elinin olmayışı görmemek, elini kesmiş olma ile eş tutulabilir mi? Bu durumlarda toplumun ve hukuk sisteminin bu "meslek kazalarını" bir tazminat fırsatı olarak görmeleri uzun dönemde ağır zararlar oluşturmaktadır.

Kapitalist sistemin sağlık sistemi üzerinden sömürüsünün ciddi bir aleti olarak mediko-legal davalar (malpraktis davaları) böyle sürdükçe, toplumların sağlık bütçeleri üzerinde ağır kamburlar oluşturmaktadır. Ve muhtemelen de devam edecektir.