* Fonksiyonel Tıp Bakışı


Fonksiyonel Tıp son yıllarda eğitimlerine katıldığım, kendimi geliştirmeye çalıştığım başka bir disiplin... Alternatif veya tamamlayıcı tıp gibi zannedilse de aslında modern bilimsel tıbbi bilgilerin başka bir perspektiften değerlendirilmesi...

Özetle, bedenin farklı bölümlerinin konusunda derinleşmiş uzmanlarca muayene ve tedavi edilirken, genel bütünün gözden kaçtığı kabulü üzerine kuruludur. Çok bilinen benzetmesiyle hastalıkları yapraklara benzetecek olursak, her dalın uzmanı, hatta yan dal uzmanı tarafından tedavi edilmesini klasik tıp uygulaması olarak eşleştirebiliriz. Örneğin, İç hastalıkları dalının Gastro Enteroloji yan dalı uzmanının o daldaki yaprakları çok iyi bildiği tanıdığı ve tedavi edebildiği gibi... Fonksiyonel Tıp ise dikkatini başka bir yere yoğunlaştırır, ağacın köklerine... Yaprakların ayrıntılarına odaklanmadan önce ağacın köklerini, suyunu, toprağını kontrol eder..

Bu konudaki önerilerimi annebabaoluyoruz.biz isimli web-sitemde ayrıntılandırdım. Hastalarıma genel hatlarıyla tarif ettiğim ve kendi başlarına yapabilecekleri yaşam tarzı değişikliklerini ve yardımcı önerilerimi oradan takip edebilirsiniz.

İnfertilite ile ilgili olanlar dışındaki fonksiyonel tıp yaklaşımlarını ve önerilerimi daha geliştirilmiş olarak yeniden yazarak fonksiyoneltipportal.com sitemde ayrıca yayımladım. 

Özetin de özeti: "Sağlığınızı bozan alışkanlıklarınızı öğrenmek ve düzeltmek..."