Menopoz yönetimi


* Bin dokuz yüz yetmişlerde ben tıp fakültesi öğrencisiyken, Kadın Doğum dersinde hocamızın şöyle dediğini hatırlıyorum: "Menopoz, buluğ çağı gibi bir çağdır, buluğ çağını tedavi mi ediyoruz ki, menopozu tedavi edelim?"

* Bin dokuz yüz doksanlarda kongrelerde şöyle tartışıldığını hatırlıyorum: "Her kadına hormon tedavisi verilmeli, tamam ama, menopoz dönemine gireli 20-30 yıl olmuş kadınlara da verelim mi? Onlara da yararı olur mu?"

* İki binli yılların başında WHI Çalışması olarak bilinen bir yayın tıp literatüründe yanlış yorumlanınca, dünya basınında bomba haber oldu. Menopozda hormon tedavisi bıçak gibi kesildi. O yıllardan sonra, menopoza geçiş döneminde milyonlarca kadın ateşler içinde bunaldı, menopoz sonrası dönemde hormon eksikliği nedeniyle daha erken ihtiyarladı...

* İki bin onlu yılların başında dünya tıp otoriteleri aslında WHI çalışmasının yanlış yorumlandığını, bu yüzden bir çok kadının hormon tedavisinden gereksiz yere mahrum kaldığını bildirdiler.

Bugün hormon replasman tedavisi konusunda iki akım var.

1. Klasik tıp akımı: Genel olarak hormon tedavisi kullanıp kullanmama kararlarının, her hastaya özgü kar/zarar hesaplarının yapılarak verilmesini uygun görür. Modern çağ insanının kolay bulduğu hap kullanımını tercih eder. Ağızdan alınmalarında sakınca varsa jel, flaster veya implantlar şeklinde kullanılabileceğini önerir. Aralarında bir fark görmez. f-TIP ile aralarındaki en büyük yol ayırımı buradadır.

2. Fonksiyonel tıp bakışı: Vücuttaki gerçek/doğal östrojenin ve progesteronun ağız yoluyla kullanılamadığı gerçeğini temel alarak, halen piyasada bulunan östrojen ve progesteron haplarının gerçek hormonlar değil sentetik ilaçlar olduğunu öne çıkarır. Hormon tedavilerinin etkilerini inceleyen tüm çalışmaları bu açıdan doğal/sentetik şeklinde ayırarak yeniden değerlendirdiklerinde çıkan sonuçları şöyle yorumlarlar: Her iki gruptaki hormon tedavilerinin de sağlık üzerindeki olumlu yararlı etkileri vardır. Zararlı etkiler ve riskler doğal hormonlarda hiç yoktur, sadece sentetik hormon kullanımında ortaya çıkar.

Bu nedenle, kullanımı çok konforlu olmasa da f-TIP, cilde sürülerek veya vaginal fitil şeklinde doğal hormon kullanılmasının hastanın gençliğinin ve sağlığının sürdürülmesinin ana prensip olduğunu savunur.

Sonuç: f-TIP'ın ana prensipleriyle birlikte:

1. Beslenme (yangı oluşturan, kan şekerini hemen yükselten, işlenmiş, paketlenmiş vs gıdalardan uzak durulacak, ev yapımı, sebze ağırlıklı, tencere yemeği vs, seyrek öğünler halinde...)
2. Çevresel toksinler konusunda bilgili olunacak (solunan hava, içilen su, kullanılan makyaj malzemeleri, ev içi temizlik maddeleri vs)
3. Spor/Egzersiz (bedeni sağlıklı korumanın en etkili yolu)
4. Uyku/Dinlenme
5. Stresten korunma veya kurtulma/Gevşeme
6. Doğal/Biyoeşdeğer Hormon Tedavisi

İhtiyarlığa teslim olmayan uzun bir kadın ömrü...

Bu gücü kendinizde bulabiliyor musunuz?  539 662 00 36

Fonksiyonel Tıp Kliniğimiz...