Bugünkü kontrolde beklenen özellikler hücre sayısı dışında ikinci güne benzerler.

Beklenen ideal gelişim embriyoların 8 hücreye bölünmüş olması, hücre büyüklükleri birbirlerine yakın ve fragmantasyon diye isimlendirilen kırıntıların az olmasıdır.

Yeterli gelişim özelliklerini gösteren embriyolar klivaj adı verilen bu aşamayı tamamladıktan sonra içinde barındıkları besiyeri özellikli sıvılar değiştirilip tazelendiktendikten sonra ertesi gün açılmamak üzere yeniden inkübatörlerdeki yerlerine yerleştirilirler.


Bunu biliyor muydunuz?

Eskiden transferler 2. veya 3. günde yapılıyordu (klivaj aşaması). Laboratuvar teknolojinin gelişmesi ile 5. gün transferleri (blast aşaması) tercih edilmeye başlandı ve gittikçe yaygınlaştı. VM-Samsun Tüp Bebek olarak biz de istisnai durumlar dışında, hemen daima blast transferi yapıyoruz.